Creare de soiuri noi cu fructe de calitate și rezistență genetică / toleranță la factorii biotici și abiotici –  MĂR, PĂR, PRUN, CIREŞ ŞI VIŞIN
CREARE DE SOIURI DE MĂR SI PĂR
Obiective
  • Îmbunătățirea tehnologiei de selecție a materialului hibrid pentru scurtarea perioadei de ameliorare;
  • crearea de soiuri de măr care să asocieze diferite gene funcționale de rezistență majoră la rapăn, rezistență / toleranță la făinare; îmbunătățirea calității fructelor (aspect comercial, formă, culoare, gust, fermitate, suculență; prelungirea perioadei de păstrare și consum;
  • crearea de soiuri de păr cu rezistenţă la Psylla şi foc bacteriană, cu maturare de iarnă şi cu fructe de calitate superioară.
Realizări în domeniu

12 soiuri de măr:

13 soiuri de păr:

Cercetători

Dr. biolog Mădălina Militaru – (madamilitaru77@yahoo.com)
Drd.ing. Eugenia Mareși – (genimaresi@gmail.com)

 CREARE DE SOIURI DE PRUN

Obiective

  1. crearea de soiuri cu rezistenţă / toleranţă la Plum Pox Virus, fructe de calitate superioară, destinate consumului în stare proaspătă și prelucrării industriale, epoci de maturare diferite (la extremitățile sezonului de maturare).

Realizări în domeniu

24 soiuri de prun:

Cercetători

Dr. ing. Mădălina Butac  – (madalinabutac@yahoo.com)
Drd.biolog Adelina Stan – (adelinastan@yahoo.com)

CREARE DE SOIURI DE CIREŞ ŞI VIŞIN

Obiective

  • crearea de soiuri de cireş cu fructe mari (greutate>10g și calibru>30 mm), pulpa fermă, culoare atractivă, calităţi organoleptice superioare; rezistență la boli şi ger; productivitate, epoci de maturare la extremităţile sezonului de consum; autofertilitate.
  • crearea de soiuri de vişin cu fructe mari (greutate>8g), ferme, pieliţa şi sucul colorat; rezistență la boli; productivitate; autofertilitate.

Realizări în domeniu

15 soiuri de cireş:
6 soiuri de vișin:

Cercetători

Dr. ing. Mădălina Butac (madalinabutac@yahoo.com)
Drd.biolog Adelina Stan – măr şi păr (adelinastan@yahoo.com)