Anul omologării: 1989.
Autori: T. Gozob, Ch. Micu, Ev. Rudi, V. Amzăr, M. Isac, E. Stoiculescu, St. Chiriac.
Genitori: Ramon Oliva x Germersdorf.
● Pom de vigoare medie, coroană piramidală, rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii, productivitate mare, tolerant la Monilia sp. şi Blumeriella jaapii (Rehm) Arx.).
● Fructul de mărime medie (7g), sferic alungită, epiderma roşu închis, pulpa pietroasă,  sâmbure mijlociu, gust dulce, destinaţia de valorificare este pentru consum în stare proaspătă.
● Epoca de coacere: a doua decadă a lunii iunie.