ADER 6.3.23

Spre deosebire de metodele clasice, tehnologiile noi, precum sistemele de măsurare (detecția multispectrală) și controlul cu sisteme inteligente de producere a energiei regenerabile (sisteme fotovoltaice), vor aduce beneficii suplimentare legate de acuratețea determinărilor și reducerea stării de stress abiotic a culturilor. Protecția asigurată de panourile fotovoltaice semitransparente, creează un microclimat ...

ADER 6.3.3

Propunerea de proiect reprezintă o abordare complexă, adaptată impactului real al factorilor climatici în pomicultură folosind teoria probabilităților pentru cuantificarea factorilor de risc, precum și modele regresionale bazate pe datele fenologice, climatice și de sol livrate de instituțiile de cercetare din domeniu. Proiectul stabilește 12 indicatori de favorabilitate pedoclimatică în ...

ADER 6.3.22

În ultimul deceniu există un interes ridicat al consumatorilor pentru fructele şi derivatele lor, obținute în sistem de producție ecologic. Drept urmare, în ultimii ani, au apărut şi au fost testate diverse sisteme şi mijloace de combatere biologică, destinate obținerii de fructe cu valoare nutritivă deosebită. Proiectul urmărește elaborarea şi ...

ADER 6.1.9

Proiectul vine în sprijinul ecoschemelor privind înierbarea între rândurile din plantațiile pomicole, inclusiv din sectorul pepinieristic, oferind soluții viabile fermierilor activi, care practică o pomicultură modernă, dar în același timp, prietenoasă cu mediul. Obiectivul general al proiectului vizează realizarea unui ecosistem pomicol sustenabil, prin identificarea și introducerea în plantațiile pomicole ...

ADER 6.1.4

Programul European de Resurse Genetice Vegetale, la care România este membră încă din 1994, sprijină programele naționale de conservare a resurselor genetice pomicole, iar Catalogul European de Resurse Genetice Vegetale (EURISCO) oferă informații despre germoplasma pomicolă conservată. De asemenea, conservarea și utilizarea resurselor genetice pomicole sunt o precondiție pentru securitatea ...

ADER 7.5.4

Plantele mamă pomicole reprezintă baza sistemului de producere a materialului săditor și de aceea este necesară activitatea de cercetare în direcţia îmbunătățirii calității materialului de înmulțire și plantare pomicol care să corespundă cu noua legislație națională în domeniu, Ordinul 784/2016. Conservarea şi utilizarea materialului de înmulţire pomicol în procesul de ...

ADER 7.3.12

Tehnologiile pomicole intensive, asigură controlul riguros al factorilor și condițiilor de vegetație, reduc la minim poluarea mediului și a fructelor, prin administrarea localizată a îngrășămintelor în funcție de consumul plantelor, în doze reduse, aplicate frecvent, atât foliar cât și prin apa de irigare, fertirigare, asigurând astfel coeficienți mari de utilizare ...

ADER 7.3.10

Scopul proiectului este elaborarea unor tehnologii de utilizare a compostului obţinut din nămolurile de epurare a apelor menajere, ca fertilizant în pomicultură pe soluri grele cu potenţial agroproductiv scăzut sau suspuse aridizării, soluri nisipoase. Elaborarea unor tehnologii eficiente de utilizare a acestuia în pomicultură ar putea contribui la soluţionarea simultană ...

ADER 7.2.2.

Prin procesul de ameliorare a soiurile noi de pomi, arbuști fructiferi și căpșun este necesar să se introducă într-un genotip un complex de gene de proveniență diferită pentru a produce modificările fenotipice, conform relației: genotip nou + mediul de cultură + tehnologia »»» expresia comercială a produsului (soi, clonă, hibrid ...