Cercetare

Activitatea ştiintifică a institutului se desfăşoară în 4 laboratoare (departamente) de cercetare