Despre Institut

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură (ICDP) Pitești-Mărăcineni este o instituție de referință în cercetarea pomicolă românească, cu o activitate neîntreruptă din 1967 până în prezent.

          În prezent, Institutul funcționează cf. Legii 45/2009 și HG 732/2017, ca instituție de drept public, organizată ca instituție publică cu finanțare mixtă din venituri proprii și de la bugetul de stat, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), instituție publică specializată, autonomă de consacrare academică și coordonare științifică, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

         Institutul este un organism viu, a cărui activitate de cercetare-dezvoltare-inovare s-a adaptat permanent la realitățile comunității științifice pomicole, încercând ca, alături de stațiunile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare științifică (SCDP Băneasa, SCDP Bistrița, SCDP Constanța, SCDP Iași și SCDP Voinești), să transfere în producție rezultatele de cercetare, dezvoltare, inovare, să vină în sprijinul fermierilor, grupurilor de producători și cooperative, care activează în sectorul pomicol.

Anunțuri

Descoperă cele mai noi oferte și anunțuri

Buletin științific

Activitatea se desfășoară în 3 ferme pilot cu diverse soiuri

Publicații

FRUIT GROWING RESEARCH is defined as an open access journal that uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access.

Ghiduri pentru pomicultori

Oferim servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică, proiectare/avizare pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole …

PESTE

0

DE PROIECTE

PESTE

0

DE SOIURI

DE PESTE

0

ANI

Ultimele proiecte

Cele mai recente proiecte de cercetare din cadrul Institutului:

ADER 6.3.23

Spre deosebire de metodele clasice, tehnologiile noi, precum sistemele de măsurare (detecția multispectrală) și controlul cu sisteme inteligente de producere a energiei regenerabile (sisteme fotovoltaice), vor aduce beneficii suplimentare legate de acuratețea determinărilor și reducerea stării de stress abiotic a culturilor. Protecția asigurată de panourile fotovoltaice semitransparente, creează un microclimat ...

ADER 6.3.3

Propunerea de proiect reprezintă o abordare complexă, adaptată impactului real al factorilor climatici în pomicultură folosind teoria probabilităților pentru cuantificarea factorilor de risc, precum și modele regresionale bazate pe datele fenologice, climatice și de sol livrate de instituțiile de cercetare din domeniu. Proiectul stabilește 12 indicatori de favorabilitate pedoclimatică în ...

ADER 6.3.22

În ultimul deceniu există un interes ridicat al consumatorilor pentru fructele şi derivatele lor, obținute în sistem de producție ecologic. Drept urmare, în ultimii ani, au apărut şi au fost testate diverse sisteme şi mijloace de combatere biologică, destinate obținerii de fructe cu valoare nutritivă deosebită. Proiectul urmărește elaborarea şi ...

Nu ezita să ne contactezi