Anul omologării: 1981.
Autori: V. Cociu, E. Bumbac, R. Roman.
Origine: Renclod Altha x Early Rivers.
● Pomul este de vigoare mijlocie spre supramijlocie, cu ramuri de schelet bine garnisite cu formaţiuni fructifere scurte şi mijlocii; tolerant la Plum Pox Virus, rezistent la Monilia sp.
● Epoca de înflorire  mijlocie, autofertil, prezintă flori de tip Althan, cu petale mari, albe şi antere bogate în polen. Polenizatori: Silvia, Anna Spath, Stanley.
● Fructul este de mărime mijlocie (35 g), de formă sferică, cu pieliţa albastră, acoperită cu pruină abundentă, cu pulpa verde-gălbuie, potrivit de consistentă şi suculentă, cu gust relativ bun, destinat pentru consum în stare proaspătă, sâmbure mic şi neaderent.
● Epoca de maturare: a doua decadă a lunii iulie.