Anul omologării: 1996.
Autori: T. Gozob, S. Budan.
Genitori: Bigarreau Donissen x Hedelfinger.
● Pom de vigoare medie, coroană globuloasă, rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii, cu înflorire târzie, productivitate mare, tolerant la Monilia sp. şi Blumeriella jaapii (Rehm) Arx.).
● Fructul de mărime medie (5,5g), cordiform aplatizat, epiderma galbenă, pulpa pietroasă, alb gălbuie, sâmbure mijlociu, gust dulce, destinaţia de valorificare este pentru prelucrare industrială.
● Epoca de coacere: a doua decadă a lunii iunie.