Obiectivele generale şi rezultatele estimate a fi obţinute

Pe plan mondial există o intensă şi continuă preocupare de ameliorare genetică a soiurilor de cireş ca principală modalitate de îmbunătăţire a performanţelor agroproductive, a calităţii recoltei, sporirea valorii comerciale a fructelor şi singură posibilitate de sporire a rezistenţei la boli, cu implicaţii în diminuarea costurilor de producţie şi a nivelului de poluare a agroecosistemului.
Aceste deziderate sunt proprii oricărui program de ameliorare a cireşului pe plan mondial.
Reuşita oricărui program de ameliorare în domeniu este condiţionată de bogăţia fondului genetic disponibil, metodologia de lucru utilizată  şi resursele financiare alocate.
Interesul este justificat de cererea mare de fructe pe piaţa internă şi internaţională, care continuă să se situeze peste nivelul ofertei în special pentru soiurile timpurii şi târzii de cireş, ceea ce face ca preţurile de vânzare să fie foarte atractive .
În cadrul proiectului se va proceda la evaluarea reciprocă a fondului de germoplasmă existent în cele două ţări, la compararea datelor, la identificarea genotipurilor de interes pentru fiecare partener şi schimbul de material biologic (ramuri altoi din 10-15 genotipuri) în functie de diferitele stadii vegetative.
Se va face o informare reciprocă privind stadiul actual al culturii comerciale a cireşului din fiecare ţară şi perspectivele de dezvoltare.
Schimbul de vizite se va face, de regulă, în perioada maturării fructelor, moment în care se pot colecta, într-o perioadă scurtă de timp, date care să confere un volum maxim de informaţii asupra genotipurilor evaluate.
Se intenţionează să fie promovat schimbul de specialişti, cunoştinţe şi material biologic (dintr-un bazin genetic încă neexplorat), care să conducă la îmbunătăţirea sortimentului varietal cu soiuri ce înglobează caracteristici precum rezistenţă la boli, precocitate de rodire, autofertilitate, vigoare mică a pomilor, productivitate şi calitate superioară a fructelor. Noile specii şi soiuri asiatice vor îmbogăţi fondul de germoplasmă al celor două părţi şi vor fi utilizate în programele de ameliorare deschizând noi oportunităţi de recombinare genetică.
Opiniem că, proiectul este relevant pentru sectorul de cercetare şi producţie pomicolă, se încadrează în politica şi planul naţional de cercetare în domeniu, este viabil, are şanse de succes şi prezintă puţine riscuri de nerealizare.