Activităţile şi responsabilităţile aferente fiecărui participant

Fiecare partener şi echipă de cercetare, în relaţii egale de reciprocitate, va desfăşura anual activităţi ce vor concura la :

  • dezvoltarea mutuală a programelor interne de ameliorare şi de testare a soiurilor de cireş;
  • schimbul de material biologic care să poată fi utilizat în programele de ameliorare şi testare a soiurilor de cireş (polen, sâmburi, ramuri altoi) – 10-15 soiuri;
  • schimbul de specialişti direct implicaţi în proiecte de cercetare în domeniul ameliorării genetice a cireşului (vizite anuale în condiţii de deplină reciprocitate a câte 2-4 specialişti), stagii de instruire sau pentru derularea de activităţi comune de cercetare la Piteşti şi Taigu;
  • schimbul de informaţii utile folosite sau derivate din derularea proiectului de colaborare.

Fiecare an calendaristic va constitui o etapă de lucru şi se va finaliza cu un raport de activitate.