Rezumatul Proiectului

România şi China au dezvoltat cultura cireşului în spaţii geografice, economice şi culturale diferite, în lipsa oricăror contacte directe între amelioratori, tehnologi şi cultivatori.
În prezent, în China de desfăşoară un ambiţios program de dezvoltare a culturii cireşului, astfel încât, într-un viitor apropiat, această ţară va deveni, aşa cum de altfel este de aşteptat din partea unui stat cu asemenea forţă politico-economică şi preocupare pentru progres, primul producător mondial de cireşe. Facem precizarea că deşi numai o parte a teritoriului este favorabilă culturii speciilor pomicole de climat temperat (restul fiind ocupat de munţi, deşert, zone aride sau cu climat subtropical), China, conform datelor FAO, a devenit primul producător mondial la speciile măr ( 36% din producţia mondială), păr ( 56% ) , prun ( 45% ), piersic ( 44% ), nuc ( 28% ) şi principal producător la gutui ( 9% ), cais ( 3% ) s.a.
În aceste condiţii, ca un beneficiu al actualei etape, considerăm că un proiect bilateral de colaborare este de stringent interes reciproc şi mutual benefic.
Partea română, are ca principal obiectiv identificarea, evaluarea şi obţinerea de specii şi soiuri de provenienţă asiatică utile programului autohton de ameliorare genetică, de testare în condiţiile agroecologice locale a agroproductivităţii şi valorii de piaţă a soiurilor colectate, precum şi de familiarizare cu tehnologiile de cultură comercială a cireşului din China.
În acest context, preconizăm un cumul de avantaje reciproce care se pot materializa prin:
– îmbogăţirea fondului de germoplasmă pomicolă cu noi specii şi soiuri cu zestre genetică inedită ;
– deschiderea unor noi perspective şi elaborarea unor noi metodologii de lucru în domeniul ameliorării genetice a cireşului prin abordarea unor noi scheme de hibridare incluzând materialul genetic schimbat între cele două părţi;
– o eventuală includere în conveerul varietal specific autohton a unor noi soiuri originare din alte zone geografice;
– realizarea unui spor de cunoaştere ştiinţifică şi tehnologică privind cultura cireşului.
Interesul comun existent al ţărilor partenere pentru proiectul propus şi justificarea necesitãţii de colaborare rezidă din faptul că dezvoltarea culturii cireşului, ca o componentă a economiei pomicole,  este obiectiv comun celor doua ţări.
Provincia Shanxi este o unitate administrativ-teritorială a Chinei unde este planificată o importantă creştere a suprafeţei cultivate cu cireş. Institutul de Pomicultură Taigu este lider zonal unde se desfăşoară activitatea de cercetare şi extensie pentru cireş.
Institutul de Pomicultură Taigu, obiectiv tehnico-ştiinţific de reală valoare la nivel mondial, acordă o deosebită atenţie schimbului de vizite şi cooperării cu universităţi şi institute din străinătate şi are deja stabilite relaţii cu ţări ca Italia, Armenia, Japonia, Franţa, Noua Zeelandă, SUA sau România,  fiind gata să primească specialişti şi prieteni să viziteze China.
Într-o prima fază, beneficiare ale  programului de cooperare vor fi unităţile de cercetare care desfăşoară lucrări de ameliorare genetică, creare şi testare de noi soiuri, iar în perspectivă, acestea vor fi preluate în producţia comercială a cireşului.