PNDR submăsura 16.1a

Proiectul urmărește realizarea unui obiectiv important: Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii ...

6 PCCDI/2018 – BIOHORTINOV

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem complet de echipamente și servicii destinate monitorizării în timp real a livezilor de pomi fructiferi şi a plantaţiilor de viţă de vie în ...

Proiect CI 92

În majoritatea pepinierelor din țară pentru soiurile de piersic se folosește preponderent portaltoiul generativ corcoduș, datorită rezistenței acestuia la factorii de stres din sol (secetă, exces temporar de umiditate, nematozi, ...

Proiect CI 134

Pe plan mondial tendința actuală constă în folosirea portaltoilor vegetativi pentru înființarea livezilor intensive și superintensive, cu producții eficiente începând cu anul 3-5 de la plantare. Portaltoii vegetativi spre deosebire ...

Proiect CI 40

Pomicultura românească a înregistrat în ultimul timp o micșorare bruscă a indicilor economici principali. În aceste condiţii, s-a impus efectuarea unor studii/analize cu privire la organizarea și funcționarea pomiculturii pentru ...

Proiect CI 107

Deorece, in ultimii ani in Romania, au fost demarate masuri guvernamentale, ca PNDR 2014-2020 – 4.1a: Investitii in exploatatii pomicole, măsuri de finanțare, și implicit mărirea suprafețelor pomicole, este absolut ...

Proiect CI 139

Pomicultura reprezintă una dintre ramurile importante ale agriculturii românești. În anul 2014, suprafața totală a plantațiilor pomicole era de 158.609,5 ha (cca. 1,7% din suprafața agricolă a țării), din care ...

Proiect CI 68

În contextul schimbărilor climatice, și în țara noastră, gama de patogeni și dăunători este într-o continuă dinamică, creșterea temperaturilor având ca efect modificări în biologia acestora. Astfel, în ultimii ani, ...

Proiect POS CCE 628

În condiţiile schimbărilor climatice globale, şi în România se observă modificări legate în special de creşterea temperaturii medii anuale cu aproximativ 1,6°C, creşterea temperaturilor în lunile de vară (iulie si ...

Proiect ADER 3.1.2

Resursele genetice pomicole constituie un izvor nesecat de forme şi însuşiri utile pentru realizarea unor obiective punctuale sau generale ale programelor de ameliorare, care se confruntă permanent cu cerinţe de ...

Proiect ADER 3.2.1

Diversitatea genetică a plantelor este considerată ca fiind esenţială in condiţiile dezvoltării societăţii umane, pentru asigurarea stabilităţii şi evoluţiei tuturor tipurilor de ecosisteme. Cunoaşterea aspectelor eredităţii, variabilităţii şi corelaţiile între ...

Proiect ADER 3.2.2

Unul dintre cele mai importante mijloace pentru rezolvarea cerinţelor şi dificultăţilor pomiculturii moderne este sortimentul, respectiv soiurile care stau la dispoziţia cultivatorului şi a consumatorului. Problema cea mai dificilă în ...

Proiect ADER 3.3.1

O măsură importantă menită să consolideze producția de material săditor este crearea unei infrastructuri adecvate în pepinieristica pomicolă. Spre deosebire de plantele anuale unde sămânța sau răsadul influențează un singur ...

Proiect ADER 3.3.3

Ţinând cont de faptul că începând cu anul 2015 România va intra în subprogramul de reconversie a pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020, este necesar să se producă un material pentru ...

Proiect ADER 3.3.12

Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru ...

Proiect 212CI

În condiţiile schimbărilor climatice globale, şi în România se observă modificări legate în special de creşterea temperaturii medii anuale cu aproximativ 1,6°C, creşterea temperaturilor în lunile de vară (iulie si ...

Proiect ADER

Menţinerea şi îmbogăţirea fondului naţional de germoplasmă pomicolă, ca sursă de adaptabilitate a speciilor pomicole la schimbările previzibile ale condiţiilor de mediu şi ale pieţei. Studiile şi determinările s-au efectuat ...

Proiect 197CI

La speciile pomicole datorită faptului că sunt plante perene, materialul săditor este un produs a cărui calitate are consecințe îndelungate. De calitatea acestui material: întrunirea condițiilor STAS și a celor ...