Informaţii utile

Instituţia coordonatoare
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni
Titlul proiectului
Schimb de germoplasmă şi cunoştinţe privind cultura comercială şi crearea soiurilor noi de cireş
Acronim
Genres

Componenţa Consorţiului

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, România
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Iaşi, România
Institutul de Pomicultură Taigu, Shanxi, China

Autoritatea Contractantă

Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, Bucureşti

Durata proiectului

2009-2010 (cu posibile extensii dacă acordul de colaborare pe perioada 2009-2014 va fi aprobat)

Bugetul proiectului

Pentru perioada 2009-2010 bugetul este de 36140 lei, buget de stat

Link-uri de interes :  https://www.icdp.ro, www.usamv.ro,
Datele de contact ale directorului de proiect : Dr. ing. Sergiu Budan
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti
E-mail: sergiu_budan@yahoo.com
Tel: 0745 049120