Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate în cadrul proiectului

În cursul anului 2009, în perioada 13-17 iulie, România a fost vizitată, de o echipă de 6 specialişti din China, condusă de prof dr. Jianbao TIAN, directorul Institutului de Pomicultură, Shanxi, care s-au deplasat la Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură, Iaşi (13-15. 07) şi la Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti( 16-17. 07).  Cu această ocazie au fost prezentate cele două unităţi de cercetare (istoric, tematică abordată, proiecte de cercetare în curs de derulare, echipe de lucru, dotare) şi au fost vizitate câmpurile experimentale de selecţie primară, microculturile comparative, câmpul de conservare „in vivo” şi evaluare a genofondului, culturile comerciale şi alte dotări anexe (depozite de fructe, spaţii pepinieristice, complex de virologie şi multiplicare meristematică). S-a făcut un util schimb de opinii privind tematica proiectului.
Pe data de 17 iulie, o delegaţie din România, formată din 4 persoane, condusă de dr. ing. Sergiu BUDAN, şef Laborator Genetică-Ameliorare la Institutul de Cercetere–Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, a făcut deplasarea in China, pentru o perioadă de 14 zile, reunindu-se cu o parte din delegaţii chinezi, la Beijing. Pe teritoriul ţării gazdă, s-a participat la Conferinţa anuală a cercetătorilor implicaţi în studiul culturii cireşului din China ce s-a desfăşurat la Dalian, Provincia Liaoning (17-19. 07). Cu acest prilej s-a vizitat Institutul de Pomicultură, subordonat Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din provincia Liaoning. Pe parcursul şederii în ţara gazdă s-au vizitat de asemenea, institutele de acelaşi profil din Shanxi (20-24. 07) şi Beijing (25-30. 07), subordonate academiilor  provinciale locale.
La Conferinţa de la Dalian unde, delegatul dr. ing. Sergiu Budan a susţinut o prezentare de cca. 3 ore, privind realizările din domeniul ameliorării genetice a cireşului din România şi aspecte generale ale culturii acestei specii pe plan mondial, au fost stabilite contacte utile şi cu alţi cercetători şi directori de institute, toţi exprimându-şi interesul într-o strânsă cooperare cu România în domeniul culturii cireşului.
Întâlniri cu cercetători şi cadre didactice au avut loc cu ocazia unor seminarii pe aceeaşi temă la toate institutele vizitate, pe parcursul a 3-4 ore şi cu participări de peste 50 de persoane în fiecare locaţie.
La Institutul de Pomicultură din Shanxi, ca urmare a identificării unor interese comune în domeniul cercetării pomicole, s-a discutat posibilitatea stabilirii unor relaţii de cooperare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti pe o perioadă mai lungă de timp (2009-2014).
Acordul de colaborarea reciprocă ar urma să ofere un mediu favorabil, schimbului în contrapartidă de informaţii ştiinţifice, tehnologice şi de material biologic, în concordanţă cu legislaţia fiecărei ţări.

Totodată, acesta poate să :

  • întărească  cooperarea ştiinţifică în domeniul ameliorării genetice, tehnologiilor de cultură şi a bio-tehnologiilor din pomicultură;
  • să faciliteze vizite profesionale, la diferite nivele, schimburi de cercetători şi stagiari, cu suportarea reciprocă a cheltuielilor de masă şi cazare;
  • să constituie un cadru organizatoric de participare în consorţiu la programe de cercetare cu finanţare internaţională (ONU, UE, alte organizaţii).

Pentru acest motiv a fost redactată, în limba engleză şi chineză, o propunere de acord care, a fost deja semnată şi ştampilată de partea chineză, Pentru ca acordul, dacă se acceptă în forma întocmită, să poată fi pus în operă este necesar şi oportun avizul cât mai grabnic al ANCS (sau al eşalonului competent, dacă nu a fost deja acordat).
Documentul, în cele două limbi şi în câte două exemplare, a fost predat conducerii Institutului de la Piteşti.