Obiective

Obiectiv principal al proiectului al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității agentului economic SC Landcor Agro SRL, prin utilizarea expertizei ICDP Pitești – Mărăcineni în vedera creșterii calității fructelor oferite consumatorilor și reducerea pierderilor, la specia afin.
Obiective specifice:
a) elaborarea modelului experimentaltinând cont de condițiile particulare pedo-climatice, stabilirea rezervei de boli și dăunători specifici în funcție de sortimentul beneficiarului;
b) trasferul tehnologiei către beneficiar -implementarea tehnologiei de nutriție și fitoprotecție la specia afin.