Necesitatea proiectului:

Pomicultura reprezintă una dintre ramurile importante ale agriculturii românești. În anul 2014, suprafața totală a plantațiilor pomicole era de 158.609,5 ha (cca. 1,7% din suprafața agricolă a țării), din care peste 310 ha cu afin, cu tendință de extindere în viitorul apropiat. (Sumedrea, Isac, și colab. 2014, ICDP, 2016). În cadrul PNDR 2014-2020, Subprogramul pomicol – Submasura 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”, afinul se situează pe locul 3 din punct de vedere al suprafețelor solicitate a fi plantate prin proiectele ce pot fi finanțate, cu aproximativ 340 ha proiecte avizate în anul 2016, cea mai mare parte în sistem ecologic. Atât pe piața europeană, cât și pe cea autohtonă există o cerere de fructe ecologice în continuă creștere, cultura afinului, într-o accentuată extindere, fiind una dintre principalele surse de principii nutritive, vitamine, minerale, antioxidanți.
Protecția mediului înconjurător și protejarea consumatorilor, în toate țările lumii se consideră că constituie problema prioritară a cercetării, fiecare domeniu de activitate fiind chemat să contribuie la realizarea acestui deziderat. La nivel mondial, valoarea pieței produselor organice a crescut de la 17,9 milioane USD în anul 2000 la 81,6 milioane USD în anul 2015. În Europa, suprafața cultivată în sistem organic a crescut la aproape 13 milioane ha (reprezentând aproximativ 25% din suprafața cultivată la nivel mondial), suprafață care oferă cca. 14% din producția mondială (Hӓmmerli F., Willer H., 2017, Research Institute of Organic Agriculture). În România, conform statisticilor MADR, suprafața cultivată în sistem ecologic a crescut de la 182.706 ha în anul 2010 la 245.924 în anul 2015. În domeniul pomiculturii și viticulturii, suprafața cultivată în sistem ecologic a crescut de la 3.093 ha în anul 2000 la 11.117 ha în anul 2015, fiind în continuă creștere. (www.madr.ro/agricultura-ecologică).