Rezultatele obținute în urma derulării proiectului constau în realizarea unei tehnologii de nutriție și fitoprotecție, cu produse agreeate de agricultura ecologică și se adresează cultivatorilor de afin în sistem ecologic.

Aspectul inovativ al proiectului constă în îmbinarea într-o tehnologie unitară a unor produse care declanșează și sporesc capacitatea de autoapărare a plantelor de afin. Aceste produse, au o acțiune combinată, de fertilizant, stimulant natural și biopesticid care asigură deopotrivă necesarul plantelor pentru elemente nutritive, o stare fiziologică corespunzătoare, protecția și imunizarea plantelor împotriva agenților de dăunare specifici culturii afinului. 

Tehnologia privind nutriția și starea de sănătate a plantațiilor de afin implementată în prezentul proiect reprezintă o alternativă la tehnologia convențională, care permite  realizarea unei stări fiziologice și fitosanitare optime, concomitent cu protejarea mediului ambiant și a biodiversității ecosistemului pomicol, a entomofaunei utile și a habitatului uman, reducând riscurile tehnologice și comerciale.

Tehnologia de nutriție și fitoprotecție a plantațiilor de afin cu produse permise de

agricultura ecologică, propusă și implementată în cadrul proiectului, prezintă numeroase avantaje:

– îmbunătățirea stării de nutriție și fiziologice a plantațiilor de afin;

– obținerea unor recolte de fructe de calitate superioară, fără reziduuri;

– prețul fructelor produse în sistem ecologic este stimulativ, fiind mai mare decât al celor produse în sistem convențional;

– în ultimii ani, cererea de produse ecologice este din ce în ce mai mare;

– prin aplicarea tehnologiilor de nutriție și fitoprotecție cu produse permise de agricultura ecologică, impactul asupra mediului înconjurător este redus sau nul;

– creșterea competitivității pe plan național și chiar internațional a producătorilor de afin.

Prin implementarea tehnologiei de nutriție și fitoprotecție cu produse permise de agricultura ecologică destinate utilizării în plantațiile de afin, la beneficiar a fost îmbunătățită starea fiziologică și de nutriție a plantelor, s-a obținut o recoltă de fructe de calitate superioară, fără reziduuri și contaminanți, ceea ce a determinat o valorificare mai bună și o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 10%.