Informaţii utile

Titlul proiect: Creșterea valorii adăugate prin implementarea tehnologiei ecologice de nutriție și fitoprotecție la specia afin.
Contract nr. 139 CI/2017
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0778
Autoritatea contractantă:
UNITATEA   EXECUTIVĂ   PENTRU   FINANŢAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A  CERCETĂRII,  DEZVOLTĂRII  ŞI  INOVĂRII
SUBPROGRAMUL 2.1Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Instrument de finanțare – „Cecuri de inovare

Beneficiar:
LANDCOR AGRO SRL
Furnizor de servicii:
INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI-MĂRĂCINENI

Durata proiectului: 6 luni – 27.09.2017-28.03.2018

Bugetul proiectului: 50.000 lei

Date de contact ale responsabilului  de proiect:
Dr. ing. Călinescu Mirela Florina
e-mail: office@icdp-pitesti.ro ; elacalinescu@yahoo.com
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro