Descrierea serviciului

Proiectul a avut drept scop, elaborarea unei tehnologii ecologice de nutriție și fitoprotecție în scopul creșterii calității fructelor de afin, adaptată la condițiile pedoclimatice și tehnologice ale beneficiarului proiectului.