Denumirea proiectului:  Modernizare laborator de cercetare pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol

Acronim: FRUITSTOR
Director de proiect: Dr. ing. Emil CHIŢU, Laboratorul de Tehnologii şi Protecţia plantelor, Tel / fax: 0248 278066; 0248 27847, E – mail: office@icdp-pitesti.ro; emilchitu@gmail.com
Programul de cercetare: Capacităţi din Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 (PN II);  http://capacitati.mct.ro/

Categoria de proiect: CAPACITATI, Modulul I
Finanţare:  Bugetul de stat
Autoritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), cu sediul în Bucureşti, strada Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon / fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro
Beneficiar:    Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Adresa:  Piteşti, Mărăcineni, strada Mărului, nr. 402, judeţul Argeş, codul poştal 117450
Tel / fax: 0248 278066; 0248 278477
E – mail: office@icdp-pitesti.ro; https://www.icdp.ro
Director General: Dr. ing. Coman Mihail
Contract de finanţare: 181 CP I/ 05. 09. 2008
Durata proiectului:  24 luni
Data începerii:  05.09.2008
Data finalizării: 05.09. 2010
Buget:

Valoarea contractului este de 1.411.534 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului de la buget, din care pentru anul bugetar:
2008 :   262.100  lei;
2009 :   799.434 lei;
2010 :   350.000 lei.

Condiţii de acces:
Site-ul institutului: www.icdp.ro/