ETAPE/ACTIVITĂŢI DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI

Etapa I – Modernizare incintă laborator şi achiziţionare linie mecanică de selectare a fructelor
Etapa II – Modernizare celule pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol şi diseminarea rezultatelor proiectului
Etapa III  – Dotare laborator şi modernizare 4 celule pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol, precum şi diseminarea rezultatelor

Etapa I – Modernizare incintă laborator şi achiziţionare linie mecanică de selectare a fructelor:
Activităţi:     

Modernizare a incintei laboratorului pentru analize şi determinări privind calitatea fructelor şi a materialului săditor pomicol cu anexe;
Elaborare documentaţii de licitaţii;
Achiziţionarea unei linii mecanice de selectare a fructelor;

Etapa II – Modernizare celule pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol şi diseminarea rezultatelor proiectului:
Activităţi:     
Amenajare spaţiu interior;

Modernizare a 4 celule experimentale (în 2 celule vechi de 500 t) pentru păstrarea fructelor în spaţii frigorifice şi amenajarea unei celule de prerăcire;

Etapa III Dotare laborator şi modernizare 4 celule pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol, precum şi diseminarea rezultatelor:
Activităţi:
Modernizarea celor 4 celule experimentale de păstrare în spaţii frigorifice, de la faza anterioară, pentru păstrarea fructelor în atmosferă controlată;
Achiziţia echipamentelor de cercetare pentru laboratorul de cercetare pentru testarea calităţii fructelor şi a materialului săditor pomicol;
Recepţia finală a lucrărilor de amenajare laborator, achiziţionare a liniei de selectare şi modernizare depozit experimental pentru păstrarea fructelor în celule cu atmosferă controlată (ULO-CA), după terminarea perioadei de garanţie de bună execuţie. Auditarea investiţiei efectuate.

Realizarea paginii web a proiectului de modernizare a laboratorului de cercetare pentru analiza, condiţionarea şi păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol.