BENEFICIARI CUNOSCUŢI

Unităţi de cercetare-dezvoltare cu preocupări in domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol, cultivării speciilor pomicole în special dar şi a altor specii horticole.
Tinerii cercetători care pot lucra şi concepe unele proiecte de cercetare folosind noua infrastructură.
Studenţii de la instituţiile de învăţământ din zonă pentru a desfăşura cercetări în vederea întocmirii lucrărilor de licenţă şi masterat în domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol.
Asociaţii de producători şi producătorii particulari, societăţi comerciale şi sectoarele de dezvoltare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare producătoare de material săditor pomicol.
Cultivatori care pot beneficia de dotarea şi tehnica aplicată în astfel de laboratoare pentru determinarea calităţii fructelor şi a materialului săditor pomicol.