SERVICII ŞTIINŢIFICO-TEHNICE OFERITE

Structura laboratoarului s-a diversificat şi a fost reorganizată astfel încât acoperă atât activităţi de cercetare cît şi de formare în domeniul tehnicilor de păstrare a fructelor şi a materialului săditor pomicol.
1. Servicii de cercetare ştiinţifică şi  documentară, tehnologii şi soluţii tehnice în domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol pentru:

 • determinarea factorilor de risc cu acţiune pre şi post-recoltă pentru produsele pomicole, care pot influenţa calitatea şi durata de păstrare a fructelor în vederea planificării managementului de risc pre-recoltă şi post-recoltă;
 • obţinerea datelor experimentale pentru determinarea momentului şi a modalităţii de intervenţie în tehnologia de cultură a principalelor specii pomicole, pentru obţinerea de fructe cu însuşiri calitative corespunzătoare competitive;
 • elaborarea tehnologiilor de laborator pentru păstrarea produselor pomicole cu diferite grade de perisabilitate;
 • posibilitatea determinării reziduurilor de pesticide din produsele pomicole proaspete;
 • experimentarea modalităţilor de păstrare în atmosferă controlată a produselor pomicole şi ambalare în atmosferă modificată;
 • determinarea unui maxim al duratei de păstrare pentru principalele specii pomicole, cu menţinerea însuşirilor calitative, utilizând principiile biochimice: hemibioza, fizio-anabioza şi chimiobioza;

2. Diseminarea informaţiilor la manifestării ştiintifice şi prin reviste de specialitate

 • sporirea vizibilităţii (diseminării) rezultatelor cercetărilor şi a producţiei ştiinţifice în domeniul pomiculturii;
 • promovarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti;

3. Alte servicii:

 • păstrare a fructelor şi a materialului săditor pomicol;
 • expertiză ştiinţifică şi tehnică în domeniu;
 • informare tehnologică a agenţilor economici care se doresc competitivi pe piaţa producerii şi valorificării materialului săditor certificat;

identificarea cauzelor deprecierii fructelor şi a materialului săditor pomicol în perioada păstrării la cerea cultivatorilor în câmpurile de producţie.