CONTACT

Director de proiect : Dr. ing. Emil CHIŢU:
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Piteşti, 117450 Mărăcineni, strada Mărului, nr. 402, judeţul Argeş, codul poştal 117450
Laborator de Tehnici şi Tehnologii Pomicole, Protecţie Fitosanitară;
Tel. 0248 278066, interior 45; Fax. 0248 278477;