Cercetări privind valorificarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E. (NAMOLPOM)
Obiective specifice:
  • Realizarea unei baze de date suport (inclusiv legislaţie, standarde) în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode şi soluţii pentru punerea în valoare a nămolurilor orăşeneşti în pomicultură;
  • Caracterizarea componentelor (nămol, sol, gunoi de grajd) ce vor fi utilizate în realizarea amestecului nutritiv prin analize chimice şi microbiologice;
  • Evaluarea impactului aplicării nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant organic asupra solului, apelor de scurgere şi pomilor;
  • Studiul impactului aplicării nămolului ca fertilizant organic asupra proprietăţilor chimice şi microbiologice ale solului şi ale apelor de scurgere din vase;
  • Studiul influenţei utilizării nămolului orăşenesc ca fertilizant asupra pomilor prin analize la frunze şi fruct;
  • Diseminarea rezultatelor prin comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi/sau internaţional şi actualizarea paginii web;
  • Organizarea unui workshop cu participare internă şi/sau internaţională privind utilizarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant organic în pomicultură, pentru prezentarea rezultatelor şi discuţii (cu participarea Consililui Judeţean, ANCA, pomicultori particulari, etc) privind posibilităţile de implementare şi de extensie la nivel regional şi chiar naţional;
  • Elaborarea şi diseminarea rezultatelor prin publicarea manualului de prezentare/utilizare a nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant organic în pomicultură;
  • Organizarea reţelei tehnologice integrate privind managementul utilizării nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant organic în pomicultură, în scopul sprijinirii implementării şi asocierii în noi proiecte, care să permită integrarea în platforma europeană Plante pentru viitor.