Cercetări privind valorificarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E. (NAMOLPOM)
Parteneri:

• Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni – ICDP Piteşti Mărăcineni Coordonatorul proiectului

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti – INCDPAPM – ICPA Bucureşti – Partener 1

• Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice – UPB-CCEEM Bucureşti – Partener 2

• Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – USAMV Bucureşti – Partener 3


Perioada de desfăşurare a proiectului: 01.08.2006 – 15.09.2008

Valoarea contractului: 1.400.000 lei

Director de proiect: dr. ing. Dorin Sumedrea