Modul de valorificare a rezultatelor şi modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate

Soiurile şi elitele valoroase se propun pentru omologare şi sau brevetare. Hibrizii obţinuţi constituie o bază biologică nouă pentru continuarea selecţiei şi a procesului de ameliorare a pomilor şi arbuştilor fructiferi, precum şi a căpşunului, după care vor fi preluate pentru înmulţire. De asemenea, şi tehnologiile îmbunătăţite vor putea fi valorificate la scară mare de către utilizatori. Rezultatele vor fi diseminate etapizat prin prezentări de lucrări şi comunicări ştiinţifice, publicaţii, analize periodice în câmpurile de cercetare şi cele de încercare împreună cu cercetătorii şi fermierii, elaborare de fişe de prezentare şi pliante, în scopul percepţiei de către consumator a importanţei fructelor asupra sănătăţii. Se va promova şi colaborarea cu direcţiile agricole judeţene şi a altor instituţii interesate, şi se vor face prezentări de specialitate în mass media: emisiuni radio, televiziune, presă.