Pomicultura durabilă, de la genotip la protecţia mediului şi sănătatea umană
Acronim: SUSTAINFRUIT

Director de proiect: Dr. Cristian Paltineanu


Valoare proiect: 1 500 000 RON

Durata proiect: 3 ani, 2005 – 2008