Gradul de noutate şi de complexitate

Noutatea constă în abordarea pe ansamblu a aspectelor specifice cercetării care începe cu baza genetică a pomilor şi se încheie cu obţinerea fructelor de calitate superioară. Complexitatea experimentului este mare, deoarece la executarea acestuia vor participa specialişti cu pregătire diversă (horticultură, îmbunătăţiri funciare, fizica solului, chimie, fiziologie, medicină – nutriţie) şi experienţă deosebită, căpătată atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Noutatea şi complexitatea proiectului este dată şi e abordarea unor obiective de maximă actualitate in cercetarea naţională şi internaţională în domeniu. De asemenea, complexitatea proiectului este data de răspunsul particular şi diferenţiat al portaltoilor cu bază genetică complexă în interacţiune cu o gamă largă de soiuri, la diferite intervenţii fitotehnice şi forme de conducere a pomilor, pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul unui model experimental bine fundamentat din punct de vedere ştiinţific şi foarte riguros.