Rezumat

Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru încurajarea cultivatorilor pomicoli din România.
În ultimii ani în cultura pomicolă europeană tinde să se generalizeze sistemul de cultură superintensivă, pe plantaţii de mare densitate, cu controlul mai strict al tuturor factorilor de vegetaţie pentru realizarea de producţii mari de fructe pe suprafeţe mai mici. Pe plan mondial, introducerea in cultură a portaltoilor vegetativi de vigoare redusă pentru diferite specii pomicole (măr, păr, prun, cireş, etc.), face posibilă crearea de culturi de mare densitate şi productivitate deosebită.
În ţările vest-europene, tendinţa de a aplica tehnologii de cultură care să protejeze mediul şi să-l păstreze cât mai nepoluat, a căpătat conotaţii majore. Se acordă o atenţie sporită nutriţiei controlate a plantelor prin administrarea unor doze, reţete şi momente de aplicare corelate cu procesele fiziologice caracteristice speciei şi chiar soiului cultivat, captării cât mai eficiente a luminii solare prin sisteme de tăieri – forme de coroană, aplicarea irigării localizate asociată cu fertirigarea, cu economie de apă, energie şi forţă de muncă.
În acest context proiectul îşi propune următoarele obiective:
– monitorizarea unor factori fiziologici de creştere şi fructificare în scopul dignosticării multisenzoriale, timpurii a stării de stres în plantații și fundamentării unor elemente specifice tehnologilor de precizie;
– integrarea în tehnologiile inovative de noi soiuri şi portaltoi autohtoni şi străini adaptaţi condiţiilor pedo-climatice;
– adaptarea celor mai moderne tehnologii pomicole aplicate în România şi în ţările cu agricultură avansată în vederea limitării efectelor negative ale schimbărilor climatice prognozate pentru următorii 50 de ani în România;
– creşterea performanţelor economice şi a siguranţei în exploatare a actualelor tehnologii pomicole, pentru ridicarea durabilă a nivelului de trai, stabilizarea forţei de muncă în teritoriu şi crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unor activităţi colaterale aducătoare de venituri (industrie agro-alimentară şi energetică, agro-turism, etc.).
Proiectul urmărește elaborarea de ghiduri tehnico-economice detaliate pentru fiecare specie pomicolă inclusă în legea pomiculturii nr. 348/2003, în funcție de sistemul de cultură. Ghidurile vor conține informații tehnice detaliate cu privire la tehnologiile de înființare și întreținere pentru toate speciile pomicole autohtone, precum și eficiența economică a fiecărei specii pe sisteme de cultură.