Informaţii utile

Titlul proiectului: Creşterea  competitivităţii tehnico-economice  în pomicultură  prin  tehnologii adaptate  la  condițiile pedoclimatice  din România  în  vederea implementării Subprogramului  tematic Pomicol în perioada 2015-2020

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Parteneri:
– Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București
– Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești – SCDP Voinești
Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, Dăbuleni – CCDCPN Dăbuleni
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti
– Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

Durata proiectului:
13.10.2015 – 24.12.2018

Bugetul proiectului: 812.850 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact ale directorului de proiect:
Dr. ing. Emil CHIȚU
e-amil: office@icdp-pitesti.ro
emilchitu@gmail.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477