Rezultate

Rezultate scontate:
– integrarea în tehnologiile inovative de noi soiuri şi portaltoi autohtoni şi străini adaptaţi condiţiilor pedo-climatice;
– elaborarea de elemente specifice tehnologiilor de precizie pe baza fitomonitorizării proceselor de creştere şi fructificare;
– secvențe tehnologice îmbunătățite de aplicare a fertilizării și irigării, de aplicare a tăierilor de formare și întreținere pentru noile combinații soi-portaltoi, în plantațiile pomicole superintensive;
– elaborarea de ghiduri tehnico-economice privind tehnologiile de înființare și întreținere a planațiilor, pentru toate speciile pomicole autohtone pomicole incluse în Legea pomiculturii nr. 348/2003.
Mod de aplicare a rezultatelor
– mese rotunde şi vizite la loturile demonstrative cu participarea fermierilor privaţi, în cadrul cărora se vor prezenta rezultatele cercetărilor efectuate;
– elaborarea şi publicarea unor lucrări științifice și de popularizare în revistele de specialitate;
– postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute;
– ghidurile elaborate vor fi puse la dispoziția experților din cadrul MADR și a pomicultorilor, operatorilor  economici și altor potențiali utilizatori și beneficiari ai proiectelor din cadrul Subprogramului tematic Pomicol în perioada 2015-2020.