Obiective

Obiectiv general:
Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole
Obiective specifice:
Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice,  diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător
Obiective măsurabile;
– Utilizarea bazelor de date climatologice istorice pentru diagnosticarea tendințelor schimbărilor climatice şi privind impactul acestora asupra plantaţiilor actuale;
– Testarea celor mai valoroase soiuri și  portaltoi autohtone și de peste hotare din punct de vedere al rezistenţei sau toleranţei la stresul radiativ, termic, hidric, mecanic, pedologic  şi biotic din zona de experimentare în cadrul tehnologiilor optimizate;
– Monitorizarea parametrilor morfologici, fenologici, anatomici, biochimici şi fiziologici ai soiurilor şi portaltoilor indicatori ai stresului climatic timpuriu. Monitorizarea parametrilor pedologici. Impactul lucrărilor tehnologice asupra agroecosistemului. Eficiența economică;
– Alcătuirea unor metodologii de diagnosticare şi monitorizare a stresului ambiental timpuriu în plantaţiile pomicole inovative;
– Asamblarea unor tehnologii pomicole optimizate din puncte de vedere economic și adaptate pedoclimatic, tehnologic și social la condițiile din România, care vor îngloba secvenţe pentru diminuarea timpurie a impactului negativ al stresului climatic şi nutriţional.