Rezumat

Plantele mamă pomicole reprezintă baza sistemului de producere a materialului săditor și de aceea este necesară activitatea de cercetare în direcţia îmbunătățirii calității materialului de înmulțire și plantare pomicol care să corespundă cu noua legislație națională în domeniu, Ordinul 784/2016. Conservarea şi utilizarea materialului de înmulţire pomicol în procesul de producere pe scară largă a pomilor ca material de plantare, dar şi obţinerea de noi plante certificate din categorii biologice superioare reprezintă o necesitate obiectivă datorită importanţei acordate acestui sector prin politicile agricole comune actuale.

Vor fi desfășurate activități specifice de obținere a plantelor mamă, la cele mai importante specii/soiuri, cât și modernizarea facilităților de menținere a acestora care să corespundă cerințelor impuse de normele noi de aplicare a legislației privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității materialului săditor. Pentru crearea stocului de plante mamă – plante destinate înmulțirii, cercetările vor contribui la dezvoltarea unor tehnici de înmulțire care să combine metodele biotehnologice şi tradiţionale. Un obiectiv foarte important se referă la elaborarea, perfecționarea și implementarea tehnologiilor de microînmulțire la unele specii pomicole, având în vedere soiurile noi create și promovate în România. În cadrul acestui obiectiv, privind regenerarea prin organogeneză în vederea elaborării de verigi și secvențe tehnologice care, alături de înmulțirea convențională, să contribuie la crearea stocului de plante mamă. Obţinerea unui material săditor de calitate constituie o preocupare permanentă care uneşte eforturile specialiştilor din mai multe domenii de cercetare pomicolă cum ar fi: virologia, biotehnologiile, protecţia plantelor, înmulţire, genetică şi ameliorare.

Rezultatele au aplicabilitate în primul rând pentru pepinierii pepinieriști care vor procura material de înmulțire in categorii certificate, cu care apoi pot realiza material de plantare fructifer, la rândul lui certificat. Prin acest lanț se asigură și fermierilor de livadă garanția unor producții mari și autentice. Un alt beneficiar al rezultatelor proiectului va fi sectorul științific, prin realizarea și promovarea unor metode de laborator îmbunătățite.