Informații generale

Titlul proiectului: ADER 7.5.4.Cercetări privind îmbunătățirea tehnicilor de producere a plantelor mamă pomicole

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

 

Parteneri:

P1: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița

P2: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța

 

Durata proiectului: 36 luni

Buget: 1.500.000 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact:

– Director de proiect: Dr. ing. Mihail Coman; e-mail: office@icdp-pitesti.ro, mcoman@icdp.ro

Responsabil științific proiect: Dr. ing. Catița Plopa; e-mail: cplopa@icdp.ro;

Tel: +40-248-278519; Fax: +40-248-278477