Rezultate

– Obținerea stocului de plante mamă pomicole – plante PB – Candidat la minim 5 specii;
– Obținerea unor tehnici/secvențe tehnologice îmbunătățite de înmulțire a plantelor mamă la minim 5 specii;
– Constituirea de plantații mamă cu plante Prebază/Bază/Certificat la minim 5 specii, material de înmulțire;
– Consolidarea verificării autenticităţii materialului obţinut, cât şi a stabilităţii genetice a plantelor regenerate prin metode biotehnologice;
– Ghid de bune practici privind producerea plantelor mamă conform schemelor de certificare.

Modul de aplicare al rezultatelor:

– Diseminarea informațiilor cuprinse în ghidului de bune practici privind producerea plantelor mamă conform schemelor de certificare;
– Organizarea de workshop-uri la care vor fi invitați pepinierişti, fermieri, reprezentanţi ai autorităților implicate in domeniu, alţi potenţiali beneficiari ai rezultatelor;
– Prezentarea de lucrări de specialitate, ştiinţifice, de popularizare şi publicarea acestora în reviste de specialitate –  minim 3 lucrări indexate BDI, Baza de Date Internațională /cotate ISI, Institutul pentru Știința Informării;
– Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului.