Obiective

Obiectiv general: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

Asigurarea unor baze materiale complexe (sere, izolatoare, câmpuri) care să permită menținerea în condiții controlate a unui număr de plante mamă suficient de mare din cele peste 20 specii pomicole și peste 50 de soiuri și portaltoi, ca sursă de material biologic pentru pepinierele care produc și comercializează material de plantare fructifer în România.

 

Obiective specifice: Inovarea și transferul de cunoștințe în horticultură

– Stabilirea sortimentului de specii, soiuri și portaltoi pomicoli care vor constitui nucleul de plante mamă strâns corelată cu implementarea submăsurii PNDR 4.1. și a Planului de Dezvoltare Agricolă 2020 – 2027;

– Stabilirea metodelor de testare fitosanitară în vederea menținerii stocului de plante mamă în condiții sanitare specifice; Constituirea unei colecții de indicatori pentru analiza bolilor virale prin metode biologice;

–  Garantarea autenticității fiecărui soi și portaltoi pomicol parte a nucleului stoc;

– Diseminarea rezultatelor obținute prin întâlniri repetate la toți partenerii din proiect cu fermierii pepinieriști și pomicultori.