Rezumat

Tehnologiile pomicole intensive, asigură controlul riguros al factorilor și condițiilor de vegetație, reduc la minim poluarea mediului și a fructelor, prin administrarea localizată a îngrășămintelor în funcție de consumul plantelor, în doze reduse, aplicate frecvent, atât foliar cât și prin apa de irigare, fertirigare, asigurând astfel coeficienți mari de utilizare a substanțelor active, utilizează practici fitosanitare integrate cu aplicarea unui volum redus de apă pe unitatea de suprafață și aplică erbicidări cu substanțe biodegradabile distribuite pe rândul de pomi. În același timp, tehnologiile intensive fac posibilă obținerea unor cantități mari de fructe pe suprafețe de teren restrânse, redând astfel mari suprafețe altor culturi sau florei spontane armonizate biocenotic.

În ultimii ani, în special în țările vest-europene, tendința de a extinde tehnologiile intensive de cultură care protejează mediul, a căpătat conotații majore.

Proiectul își propune să realizeze următoarele activități:

– monitorizarea multisenzorială a unor parametri sintetici ai stării nutriționale a pomilor și adaptarea unor indicatori noi, pentru optimizarea continuă a proceselor de creștere și fructificare, fundamentarea unor secvențe specifice tehnologiilor de precizie;

– adaptarea celor mai moderne tehnologii de fertirigare aplicate în România și în țările cu agricultură avansată, în vederea asigurării unei nutriții echilibrate în livezi, în condițiile limitării efectelor negative ale schimbărilor climatice actuale, dar și a celor prognozate pentru următorii ani;

– integrarea în tehnologiile de optimizare nutrițională a soiurilor și portaltoilor autohtoni și străini valoroși, adaptați condițiilor pedo-climatice din România;

– gestionarea irigării în funcție de dinamica parametrilor sintetici ai stării nutriționale a pomilor, prin programarea udărilor cu ajutorul sistemelor computerizate de irigare localizată, asociată cu fertirigarea. Toate acestea vor avea ca rezultat, realizarea secvențelor tehnologice de fertilizare adaptate condițiilor pedo-climatice din România, experimentate și verificate în condiții concrete de livadă la speciile pomicole cireș și măr, integrate în ghidul tehnico-economic diseminat la sfârșitul proiectului.