Obiective

Obiectiv general: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii integrate producției horticole

Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător

 

Obiective specifice:

– Monitorizarea multisenzorială a unor parametri sintetici ai stării nutriționale a pomilor și adaptarea unor indicatori noi, pentru optimizarea proceselor de creștere și fructificare, fundamentarea unor secvențe specifice tehnologiilor de precizie;

– Adaptarea celor mai moderne tehnologii de fertirigare aplicate în România și în țările cu agricultură avansată, în vederea asigurării unei nutriții echilibrate în livezi, în condițiile limitării efectelor negative ale schimbărilor climatice actuale și a celor prognozate pentru următorii 50 de ani;

– Integrarea în tehnologiile de optimizare nutrițională a soiurilor și portaltoilor autohtoni și străini valoroși, adaptați condițiilor pedo-climatice din România;

– Gestionarea irigării în funcție de dinamica parametrilor sintetici ai stării nutriționale a pomilor, prin programarea udărilor cu ajutorul sistemelor computerizate de irigare localizată asociată cu fertirigarea.