Informații generale

Titlul proiectului: ADER 7.3.12.Cercetări privind diagnosticarea timpurie multisenzorială a stresului nutrițional, în vederea optimizării metodelor de fertirigare în pomicultură

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni

 

Parteneri:

P1: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului București

P2: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița

P3: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași

P4: Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Biostimulatori Bios Cluj Napoca

 

Durata proiectului: 36 luni

Buget: 1.000.000 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact:

Director de proiect: Dr. ing. Mirela Florina Călinescu;
e-mail:
 office@icdp-pitesti.ro, mcalinescu@icdp.ro

Tel: +40-248-278519; Fax: +40-248-278477