Rezultate

– 2 baze de date de referință privind rețetele de fertilizanți pentru culturile pomicole, dozele, epocile și modul de administrare al acestora la cireș și măr;
– 2 secvențe tehnologice îmbunătățite de identificare timpurie a stării de stres nutrițional și de aplicare a fertilizării și irigării în mod echilibrat, în funcție de consumul plantelor, în plantațiile pomicole superintensive de măr și cireș;
– Ghid tehnico-economic privind tehnologiile de fertirigare a plantațiilor pomicole de cireș și măr, adaptat condițiilor pedo-climatice ale României.

Modul de aplicare al rezultatelor:

– Organizarea de workshop-uri cu participarea specialiștilor din rețeaua națională de extensie, a fermierilor privați, în cadrul cărora se vor prezenta rezultatele cercetărilor efectuate;
– Pagină web cu informații privind rezultatele obținute în cadrul proiectului;
– Diseminarea la nivel național a ghidului tehnico-economic privind tehnologiile de fertirigare a plantațiilor pomicole de cireș și măr prin distribuirea gratuită a acestuia personalului din serviciile de extensie, pomicultorilor, proiectanților, operatorilor economici și altor potențiali utilizatori și beneficiari ai proiectelor din cadrul Subprogramului pomicol din Programul Național de Dezvoltare Rurală;
– Publicarea unei lucrări științifice indexată BDI, Baza de Date Internațională și a unei lucrări științifice cotată ISI;
– Publicarea de articole în reviste de specialitate naționale și internaționale.