Informaţii utile

Instituţia coordonatoare
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni
Componenţa consorţiului :
1.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni
2.Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
3.Universitatea Bucureşti-Facultatea de Chimie
4.S.C.Fructex Bacău  S.A.
Autoritatea contractantă  CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME Bucureşti
Durata proiectului 1.10.2008-30.09.2011.
Activităţile şi responsabilitatea fiecărui participant

În vederea  atingerii obiectivelor propuse în cadrul proiectului ,precum pentru valorificarea rezultatelor obţinute Activitatea de management de proiect, de evaluare internă şi de raportare va avea un caracter continuu şi va fi realizată în cadrul  unei structuri mixte reunind specialişti din toate instituţiile partenere –Structura operaţională de management de proiect, care este formată din directorul de proiect  Paulina Mladin şi responsabilii  de proiect din instituţiile partenere: P 1 Prof.dr.ing.Dorel HOZA, P2-Lector dr. Eliza OPREA, P 3 –Prof.dr.ing.Viorel RAŢI.

 

Bugetul proiectului :

– finanţare de la bugetul de stat  2000000 lei
-cofinanţare  50000 lei

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate în cadrul proiectului
Link-uri de interes :  https://www.icdp.ro, www.usamv.ro,
Datele de contact ale directorului de proiect : Dr. ing. Paulina Mladin
E
-mail  office@icdp-pitesti.ro ; icpp.mar@gmail.com; paulina_irina_mladin@yahoo.com