Obiective

Obiectivele generale şi rezultatele estimate a fi obţinute.
Selecţia soiurilor cu parametrii agroproductivi superiori pretabile culturii ecologice.

Cuantificarea influenţei diferitelor amendamente organice şi anorganice nepoluante de corectare a reacţiei solului, asupra proprietăţilor fizico-chimice a solului şi creşterii şi fructificării plantelor la înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de zmeur, coacăz şi afinul cu tufa înaltă.

Cuantificarea influenţei fertilizanţilor organici şi anorganici precum şi a sistemelor de irigare moderne (fertirigare) asupra stării fiziologice, fitosanitare şi a potenţialului productiv al arbuştilor fructiferi.

Optimizarea proceselor de preluare a nutrienţilor de către plante de arbuşti fructiferi prin utilizarea microorganismelor simbiotice de tip fungic şi selectarea tipurilor de micoriză cu cel mai bun efect asupra creşterii şi fructificării plantelor, sănătăţii fructelor şi însuşirilor fizico-chimice ale solului.

Optimizarea tehnicilor de conducere a plantelor prin intervenţii fitotehnice cu randament sporit de utilizare a radiaţiei luminoase care, să faciliteze promovarea în cultură a zmeurului cu fructificare bianuală.

Cuantificarea efectelor unor biopesticide şi produse cu risc scăzut, acceptate în conceptul de cultură organică, asupra stării fitosanitare şi a potenţialului productiv al arbuştilor fructiferi.

Determinarea implicaţiilor economice ale secvenţelor eco-tehnologice comparativ cu cele convenţionale.