Gradul de noutate şi complexitate

Noutatea proiectului constă în abordarea în ansamblu a mai multor aspecte de cercetare pomicolă, care începe de la înfiinţarea plantaţiilor şi se încheie cu obţinerea fructelor de calitate superioară. Complexitatea proiectului este mare deoarece la realizarea lui participă cercetători de diverse specialităţi (horticultură, îmbunătăţiri funciare, fizica solului, chimie, fiziologie vegetală, medicină-nutriţie). Cercetarea pluridisciplinară are avantajul că rezolvă o serie întreagă de aspecte (probleme) care apar în interdependenţă şi pot fi soluţionate într-un studiu de colaborare. Noutatea şi complexitatea reiese şi din abordarea unor obiective de maximă actualitate în cercetarea naţională şi internaţională în domeniu, obiective care se realizează în cadrul unui model experimental bine fundamentat ştiinţific şi riguros, care va duce în acelaşi timp şi la creşterea gradului de acurateţe şi precizie în cercetarea pomicolă românească.