TEHNOLOGII CU VERIGI BIOECOLOGICE ÎN ECOSISTEME POMICOLE DURABILE PENTRU SPECIILE MĂR ŞI CIREŞ
ACRONIM: ECOFRUCT

Director de proiect: Dr. Nicolae Tanasescu

Valoare proiect: 1 215 000 RON

Durata proiect: 2 ani, 2006 – 2008