Rezultate

Rezultate scontate:

– soluţii tehnologice privind obţinerea unui material săditor pomicol conform standardelor europene;
– scheme de combatere a buruienilor  în pepinieră;
– scheme de combatere a bolilor şi a dăunătorilor  în  pepinieră;
– soluţii tehnologice privind fertirigarea în plantaţiile mamă butaşi destinate înmulţirii prin butaşi verzi.

Mod de aplicare a rezultatelor

– Publicarea rezultatelor în lucrări ştiinţifice şi de popularizare
– Postarea pe site-urile  MADR  şi ICDP a rezultatelor obţinute.
– Întruniri (mese rotunde) cu pepinierişti, fermieri, ITCSMS, etc.

Tipul de servicii oferite

-secvenţe tehnologice pepinieristice privind rezultatele obţinute în cadrul proiectului ADER 3.3.3. şi consultanţă de specialitate.