Informaţii utile

Titlul proiectului: Soluţii tehnologice modernizate privind obţinerea materialului pentru plantare pomicol conform standardelor de calitate europene
Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni
Parteneri:

  • Universitatea Craiova – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea;
  • Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa
  • Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa

Durata proiectului:
08.10.2015 – 24.12.2018          
Bugetul proiectului: 1.062.850 lei
Linkuri de interes: https://www.icdp.ro
Date de contact ale directorului de proiect:
Dr. ing. Mazilu Crăişor
e-mail: office@icdp-pitesti.ro
mazilucraisor@yahoo.com
Tel: 0248 278066 / 0744325297
Fax: +40-0248 278 477