Obiective
  • Obiectiv general:  elaborarea unor secvenţe tehnologice, pepinieristice pentru obţinerea unui material săditor pentru plantare pomicol destinat livezilor intensive conform normelor U.E., în perspectiva subprogramului de reconversie a pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020
  • Obiective specifice:

– stabilirea unor secvenţe tehnologice de înmulţire pentru obţinerea pomilor cu coroană formată încă din pepinieră;
– identificarea buruienilor şi stabilirea erbicidelor cu eficacitate economică;
– identificarea bolilor şi dăunătorilor din pepinieră şi stabilirea celor mai eficace tratamente de combatere;
– fertirigarea în sectoarele pepinierei.

  • Obiective măsurabile:
  • producţia de pomi câmpul II, standard/ha (cu lăstari anticipaţi şi muguri de rod preformaţi);
  • eficacitatea erbicidelor  (doze, momente optime de aplicare)  în pepiniere;
  • eficacitatea tratamentelor fito-sanitare specifice bolilor şi dăunătorilor din pepinieră (doze, momente de aplicare);

stimularea dezvoltării lăstarilor în plantaţiile mamă de butaşi, prin fertirigare, în vederea creşterii randamentului la înmulţire prin butaşi verzi a unor portaltoi vegetativi.