Informaţii utile

Titlul proiectului: Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creşterii siguranţei şi securităţii alimentare

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Parteneri:
– Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa
– Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
Universitatea din Craiova – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti
– Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole

Durata proiectului:
13.10.2015 – 24.12.2018

Bugetul proiectului: 862.850 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact ale directorului de proiect:
Dr.ing. Mădălina Butac
e-amil: office@icdp-pitesti.ro
madalinabutac@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477