Rezultate

Rezultate scontate:
– Efectuarea de noi combinaţii hibride şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi;
– Evaluarea materialului biologic hibrid şi studiul transmiterii în descendenţă a unor caractere şi însuşiri utile programului de ameliorare;- Îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti fructiferi prin înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri şi portaltoi;
– Promovarea noilor soiuri şi portaltoi şi extinderea lor în plantaţiile comerciale.

Mod de aplicare a rezultatelor
– Promovarea noilor creaţii sortimentale prin publicaţii în reviste agricole adresate fermierilor;
– Popularizarea celor mai bune creaţii sortimentale prin organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde şi vizite de lucru pentru identificarea de potenţiali beneficiari;
– Editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, broşură/ pliante.
– Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute.