Rezultate

Rezultate scontate:
– Conservarea ex situ a speciilor sălbatice înrudite cu cele din
cultură;
– Completarea permanentă a fondului de germoplasmă cu forme
autohtone vechi, tradiţionale şi noi, dar şi cu soiuri străine introduse;
– Concentrarea şi refacerea fondului de germoplasmă la unele
specii de pomi şi arbuşti fructiferi;
– Menţinerea patrimoniului de resurse genetice actual din
pomicultură (cca. 5.700 accesiuni de pom şi arbuşti fructiferi, amplasate
pe aproximativ 20 ha);
– Metodologii de inventariere, monitorizare şi evaluare a resurselor
genetice pomicole pentru identificarea de genitori potenţiali privind
principalele caractere şi însuşiri necesare programelor de ameliorare;
– Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât
şi din străinătate, în vederea efectării de schimb de material biologic şi
bibliografic.
Mod de aplicare a rezultatelor
– Elaborarea de liste cu genitori potenţiali utili programelor de
ameliorare;
– Vizite de lucru în colecţiile pomologice;
– Prezentarea de lucrări şi comunicări ştiinţifice;
– Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât
şi din străinătate în vederea efectuării de schimburi de material biologic;
– Editarea unui catalog privind situaţia actuală a resurseleor
genetice pomicole din România;
– Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute